Kruszywo łamane 31,5 - 50 mm

Zastosowanie

Zastosowanie: Jest to kruszywo łamane mające szerokie zastosowanie w drogownictwie i kolejnictwie. Głównie stosowane do podbudowy nawierzchni drogowych, stabilizacji gruntów, umocnienia rowów odwadniających, a także jako materiał odsączający przy niwelacji terenów nawodnionych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 31,5 do 50 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13450

Właściwości

Frakcja : 31,5-50
Norma : PN-EN 13450
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar podsypki kolejowej a[d/D] PN-EN 933-1 31,5/50
2 Skład ziarnowy PN-EN 933-1 A
3 Zawartość pyłów,f PN-EN 933-1 A
4 Zawartość ziarn od 31,5 do 50 mm PN-EN 933-1 A
5 Zawartość ziarn <22,4 mm PN-EN 933-1 A
6 Zawartość ziarn drobnych <0,5 mm PN-EN 933-1 A
7 Zawartość ziarn powyżej 100mm PN-EN 933-1 A
8 Odpornośc na rozdrabnianie ,LA PN-EN 1097-2 LARB16
9 Odpornośc na ścieranie , MDE PN-EN 1097-1 MDERB 7
10 Nasiąkliwośc , WA % PN-EN 1097-6 0,5
11 Gęstość objętościowa ziarn , ρa Mg/m3 PN-EN 1097-6 2,66
12 Kształt kruszywa grubego , SI PN-EN 933-4 SI10
13 Wskaźnik płaskości, FI PN-EN 933-3 FI15
14 Mrozoodporność PN-EN 1367-1 F1
15

Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]

f1max

f2max

Procedura Badawcza ITB 455/2010 0,9268,2
16

Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Ba

As

PN-EN 1744-3

0,0210,016

0,03

0,05

0,069

0,061

0,052

0,01

17

Skład chemiczny [%]:

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

MnO

K2O

P2O5

SO3

Na2O

TiO2

Cl

F

PN-EN ISO 12677

79,112,1

1,1

1,29

0,36

śl.

0,13

0,05

0,06

4,19

śl.

0,003

0,07

18 Krótki opis petrograficzny PN-EN 932-3 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano
19 Skład mineralogiczny PN-EN 932-3 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl