Kruszywo łamane 300-500 mm - brak dostępności

Zastosowanie

Kruszywo to stosuje się w robotach hydrotechnicznych taki jak np.: wzmacnianie wałów zbiorników wodnych czy regulacja koryt rzecznych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 300 do 500 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13383

Właściwości

Frakcja : 300/500
Norma : PN-EN 13383
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 13383-1 100/300
2 Kształt PN-EN 13383-1 LTA
3 Uziarnienie grube PN-EN 13383-1 CP90/250
4 Gęstość ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 13383-1 2,65±0,05
5 Odporność na zniszczenie , CS PN-EN 13383-1 CS80
6 Odporność na ścieranie, MDE PN-EN 13383-1 MDE10
7 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
Ba
As
PN-EN 13383-1 0,021
0,016
0,03
0,05
0,069
0,061
0,052
0,01
8 „Skład chemiczny [%]:
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
MnO
K2O
P2O5
SO3
Na2O
TiO2
Cl
F
PN-EN 13383-1 79,1
12,1
1,1
1,29
0,36
śl.
0,13
0,05
0,06
4,19
śl.
0,003
0,07
9 Mrozoodporność , FT PN-EN 13383-1 FTA
10 Odporność na krystalizację soli , MS PN-EN 13383-1 MS25
11 Krótki opis petrograficzny PN-EN 13383-1 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano
12 Skład mineralogiczny PN-EN 13383-1 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl