Kruszywo łamane 200-300 mm

Zastosowanie

Kruszywo to stosuje się w robotach hydrotechnicznych taki jak np.: wzmacnianie wałów zbiorników wodnych czy regulacja koryt rzecznych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 200 do 300 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13383