Kruszywo łamane 100-200 mm

Zastosowanie

Kruszywo to stosuje się w robotach hydrotechnicznych taki jak np.: wzmacnianie wałów zbiorników wodnych czy regulacja koryt rzecznych. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 100 do 150 mm spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

Norma PN-EN 13383

Właściwości

Frakcja : 100-300
Norma : PN-EN 13383
Lp. Właściwości Norma badawcza Wartość / Kategoria deklarowana
1 Wymiar ziarn [d/D] PN-EN 13383-1 100/300
2 Kształt PN-EN 13383-1 LTA
3 Uziarnienie grube PN-EN 13383-1 CP90/250
4 Gęstość ziarn , ρa [Mg/m3] PN-EN 13383-1 2,65±0,05
5 Odporność na zniszczenie , CS PN-EN 13383-1 CS80
6 Odporność na ścieraie, MDE PN-EN 13383-1 MDE10
7 Uwalniane metale ciężkie , [mg/l]

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Ba

As

PN-EN 13383-1 0,0210,016

0,03

0,05

0,069

0,061

0,052

0,01

8 Skład chemiczny [%]:

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

MnO

K2O

P2O5

SO3

Na2O

TiO2

Cl

F

PN-EN 13383-1 79,112,1

1,1

1,29

0,36

śl.

0,13

0,05

0,06

4,19

śl.

0,003

0,07

9 Mrozoodporność , FT PN-EN 13383-1 FTA
10 Odporność na krystalizację soli , MS PN-EN 13383-1 MS25
11 Krótki opis petrograficzny PN-EN 13383-1 Granit- skała magmowa głębinowa, o strukturze krystalicznej , średnioziarnistej.Tekstura masywna . Barwa jasnoszara . Zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano
12 Skład mineralogiczny PN-EN 13383-1 kwarc -38 % , plagioklaz – 32%, sklaeń potasowy -23%, biotyt -14%, apatyt- 0,2% , cyrkon -0,2%

* Powyższe parametry podane są w celach informacyjnych. Deklarowane przez Nas parametry znajdują się w aktualnych Deklaracjach Właściwości Użytkowych zamieszczonych na stronie internetowej kopalniagranitu.pl